อะไรที่ยอมไม่ได้ก็แค่ทนให้ได้ ถ้ารักมากพอ

More actions