nawat.jpg

 ควบคุมการผลิตและการจัดการ โดย
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล
ประธานกองประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล

         มิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) เป็นกิจกรรมการประกวดสาวงามระดับประเทศ เพื่อค้นหาตัวแทนผู้หญิงไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติ ทั้งความสวย ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม โดยผู้ที่ได้รัตำแหน่ง Miss Grand Thailand จะเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดเวทีระดับนานาชาติ Miss Grand International และเวทีระดับนานาชาติอื่นๆ อาทิ Miss Intercontinental,Miss Tourism International และเวทีอื่นๆ ในลำดับต่อไป รวมถึงเธอผู้นั้นจะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการทำงานประชาสัมพันธ์เป็นแบบอย่าง ช่วยเหลืองานสังคมให้กับหน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆ พร้อมโอกาสได้เป็นนักแสดง หรือ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในลำดับต่อไป

              มิสแกรนด์ไทยแลนด์ถือกำเนิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ที่ต้องการปฏิรูปการประกวดนางงามในประเทศไทย ให้ทัด

เทียมกับระดับสากล โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ทำงานอยู่ในวงการนางงามและวงการบันเทิงมากว่า 20 ปี จึงนำความรู้ความสามารถ ทั้งงานด้านนางงามและงานด้านบันเทิงมาผสมผสาน จึงก่อให้เกิดเวทีการประกวดนางงามในแบบฉบับของคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ภายใต้ชื่อเวทีที่ว่า 

MISS GRAND โดยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2013 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหาสาวไทยที่มีคุณสมบัติที่ดีพร้อม ทั้งความสวย ความรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย นอกจากนั้น คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงจัดให้มีการทำกิจกรรมในการเก็บตัวของนางงามในแต่ละจังหวัดโดยให้นางงามมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได้มีการเก็บตัวแบบให้เห็นเป็นรูปธรรม 

          นอกจากนั้น คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ยังมีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับเวที MISS GRAND ให้เทียบเท่าระดับสากล โดยจัดให้มีเวทีการประกวดในระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อเวทีที่ว่า MISS GRAND INTERNATIONAL ที่ถือกำเนิดในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทย ในเวทีโลก นอกจากจะเป็นการประกวดเพื่อค้นหาสาวงามในระดับโลก ยังเพื่อวัตถุประสงค์ในการ สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยเน้นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการยุติความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการนำพาไปสู่ความแตกแยกและสงคราม โดยภายใต้คำรณรงค์อย่างเป็นทางการว่า

“ STOP THE WAR ” 

       

        เวที MISS GRAND ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากภาครัฐบาล และเอกชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการเป็นสุดยอดการประกวดนางงามในระดับโลกโดย ได้รับการรับรองจาก GLOBAL BEAUTIES ผู้จัดลำดับ RANKING GRAND SLAM BEAUTY PAGEANT ระดับโลกซึ่งการจัดประกวด MISS GRAND INTERNATIONAL นี้จะเป็นการจัดในรูปแบบมาตรฐานสากลที่ทันสมัยที่สุด รวมถึง PRODUCTION ที่แปลกใหม่แบบแนวหน้า จนในปี ค.ศ. 2015 เวทีการประกวด MISS GRAND ภายใต้การดูแลของคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน GRAND SLAM TOP 5 

ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของคนไทย ที่สามารถมีเวทีการเป็นประกวดนางนางงามที่ทัดเทียมในระดับสากลโลก

           สำหรับแนวคิด MGT 77 จังหวัด สำหรับเวทีการประกวด MISS GRAND THAILAND ได้จัดการประกวดมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสำรวจกระแสความนิยมได้จากตั้งแต่การเริ่มแถลงข่าวเปิดรับสมัคร การคัดเลือกผู้เข้าประกวด ตลอดจน

การทำกิจกรรมเก็บตัวของนางงามที่ผ่านการเข้ารอบและเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงกระแสความนิยมสำรวจได้จาก จำนวนผู้คนที่ซื้อบัตรเข้ามาชมการประกวดในรอบตัดสินเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับด้านผู้รับชมจากทางบ้านก็ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยสำรวจได้จากจำนวนเรตติ้งที่มีแนวโน้วที่สูงขึ้นทุกๆปี